Vị trí hiện tại: Trang chủ > Kamen Rider Xâm Lấn Comic
|
Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Thể loại : Khoa Huyễn , Xuyên Không
Tác giả : tuanminhnguyen   Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Truyện CV  Ngày cập nhật : 08-06-19  Đánh giá : 7/10

Thể loại: khoa huyễn, xuyên không, đồng nhân...

Hắn chỉ là một con người bình thường vậy mà lại có cơ hội xuyên vào thế giới Marvel, lại còn được tặng thêm một cái hệ thống.

Nhưng mà bên trong nó luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, trong cái thế giới tồn tại cả hai dạng người vừa là anh hùng cùng nguy hiểm tội phạm, nhân vật chính hóa thân thành một cái nửa chín nửa tà Kamen Rider, từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ. 

Cùng Ironman nghiên cứu ra Rider System Thần Bí!! 

Cùng Doctor Strange so Ma Pháp!! 

Thành lập một cái cùng Avenger ngang cơ Kamem Rider tổ chức!! 

Sau đó nhân vật chính liền phát hiện thế giới này liền loạn hơn hắn tưởng!! 

Map: Avenger - X-Men - DC... 
Loading
Loading...

Bình luận

Back to Top